Bankacılık ve Finans

Büro aşağıdaki konularda bankalara ve finansal kuruluşlara danışmanlık yapmakta ve onları temsil etmektedir:

 • Bankalar ve finansal kuruluşların kuruluşları ve faaliyetleri ile ilgili olarak idari ve düzenleyici hükümleri icrada danışmanlık,
 • Kredi sözleşmeleri,
 • Finansal kiralama,
 • Faktöring, 
 • Özelleştirme, 
 • Şirket finansmanı,
 • Mal varlığı ve proje finansmanı,
 • Yapısal finansman, 
 • Uluslararası ticaret finansmanı, 
 • Rehin, ipotek, ticari işletme sözleşmeleri,
 • Rehin ve ipotek tesisi ve icrası,
 • Gemi ve yat finansmanı.