Gayrimenkul / Emlak

  • Mülkiyet sahiplerine, yatırımcılara mülkiyetinin devri ve yönetimi konularında danışmanlık ve her türlü gereken işlemlerin idari mercilerde yapılması yönünde hizmet vererek bu doğrultuda;
  • Tapu ve kadastro işlemlerinin ifası,
  • Kira sözleşmeleri tanzim ve takibi
  • İnşaat sözleşmelerinin tanzimi,
  • İpotek tesisi.
  • Ortaklığın giderilmesi davaları
  • Ecrimisil, men i müdahale