Uyuşmazlıkların Çözümlenmesi, Arabuluculuk ve Dava

Faaliyet alanlarımızın genişliği sebebiyle uyuşmazlıkların çözümlenmesi ve dava takibi konusunda önemli bir tecrübemiz bulunmaktadır. 

  • Uyuşmazlıkların ve davaların her aşamasında müvekkilimizi bilgilendirmek, müvekkil onayını alarak gerekli işlemleri ifa etmek, ifa edilen işlemleri raporlamak büromuzun temel prensiplerindendir. 
  • Büromuz avukatları uyuşmazlıkların çözümlenmesi ve davaların sonuçlandırılması hususunda müvekkillerimizi temsilden ve onların haklarını sonuna kadar savunmak temel amacımızdır.