Fikri ve Sınaî Haklar

  • Marka ve tasarım hakları,
  • Patentler,
  • Telif hakları,
  • Ticari sırların ifşası ve kötü kullanımı,
  • Birleşme ve satın alınmaların fikri ve sınai haklar boyutu,
  • Uluslararası boyutta marka hakkının araştırılması, kaydı ve devri,