İş Hukuku

  • Toplu iş sözleşmesi taslaklarının hazırlanması ve müzakerelerinin yapılması,
  • Sözleşmenin feshi ve işten çıkarma konularının dava yolu ile halli,
  • İş kazası ve hastalıkları,
  • İşe iade davaları,
  • Disiplin kurulu.