Medeni Hukuk
(Aile ve Kişiler Hukuku)

  • Nesebin reddi ve babalık
  • Evlat edinme
  • Boşanma (Anlaşmalı -Çekişmeli)
  • Mal paylaşımı 
  • Velayet 
  • Nafaka
  • 6284 Sayılı Kanundan doğan davalar
  • Tenfiz 
  • Miras 
  • Vasiyetnameye ilişkin hukuki dava ve işler